De belangrijkste HR-wijzigingen per 1 juli 2023!

1 juli is voor HR altijd een belangrijk moment! Jaarlijks voert de overheid dan een aantal wetswijzigingen door. In dit blog de belangrijke wijzigingen voor HR op een rij, die vanaf 1 juli 2023 ingaan: 

1. Wet toekomst pensioenen

De wijziging met de meeste impact is de Wetwijzing toekomst Pensioenen. Gefaseerd krijgt iedere Nederlander die pensioen opbouwt met dit nieuwe stelsel te maken. De materie is zeer complex. Het duurt daarom tot 2028 voordat iedereen over is. Op 'Personeelsnet' staan de belangrijkste wijzigingen van het nieuwe pensioenstelsel op een rij.

2. Minimumloon stijgt 

Het wettelijk minimumloon wordt verhoogd naar € 1.995 per maand voor een fulltime dienstverband. Dit bedrag is hetzelfde voor werkweken van 36, 38 of 40 uur. Het exacte salaris is cao en sector afhankelijk.

3. Visie reïntegratie zieke werknemers 

Voor werkgevers én werknemers is het goed vastleggen van een reïntegratie-visie verplicht! Met als doel een soepelere reïntegratie. 

4. Korter loondoorbetaling zieke AOW'ers 

Werkgevers hoeven nog maar 6 weken loon door te betalen als werknemers met AOW-gerechtigde leeftijd ziek worden. Deze groep blijkt namelijk niet concurrerend te zijn voor jonge werkzoekenden, waardoor deze regeling kan worden beperkt. 

5. Verval wettelijke vakantiedagen 

Niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. In cao’s kunnen ruimere vervaltermijnen bepaald zijn. Ook kunnen hierover individueel afwijkende afspraken gemaakt worden. Werkgevers let op! Werknemers moeten wel op tijd hierover geïnformeerd worden! Anders hebben zij tot 5 jaar recht op de overgebleven vakantie-uren! 

6. Gewijzigde uitvoeringsregels ontslag via UWV 

Bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen/ langdurige arbeidsongeschiktheid loopt de ontslagvergunning via het UWV. Voorwaarde bij de ontslagprocedure is zorgvuldigheid en kunnen aantonen dat alles is gedaan om het ontslag te voorkomen! Sinds 1 april 2023 hanteert de UWV nieuwe toetsingsvragen om dit goed te kunnen beoordelen. Op Personeelsnet staat een samenvatting. 

 

Verwachte wetswijzingen:   
 

> Rapportage CO2-uitstoot bij > 100 werknemers
Het gaat hierbij om het zakelijke verkeer voor bedrijven met meer dan 100 werknemers. De rapportages CO-2 uitstoot worden de leidraad voor verdere CO2-reductie! Zakelijk reizen en woon-werkverkeer veroorzaakt namelijk 61% (!) vd CO2-uitstoot! Verwachte ingangsdatum: 2024.

> Recht op thuiswerken 
De Wet ‘Werken waar je wilt’ is nu nog een initiatief wetsvoorstel, dat ervoor zorgt dat een verzoek om thuis of ergens anders te werken behandeld wordt als andere verzoeken, zoals arbeidsduur en werktijden (Wfw). Deze wet is in behandeling is bij de 1e Kamer. Verwachte ingangsdatum: >2024.

> Wet gelijke kansen bij werving en selectie
Werkgevers met meer dan 25 werknemers moeten beleid hebben gericht op het voorkomen van discriminatie bij werving en selectie. Uit dat beleid moet blijken, dat de werving- en selectie procedures gebaseerd zijn op relevante functie-eisen, Ook moeten ze systematisch, transparant en controleerbaar zijn. En tenslotte moet duidelijk zijn hoe discriminatie wordt voorkomen. Verwachte ingangsdatum: medio 2024.

Auteur Joanna Houdijker, Senior HR-coördinator Profession
Publicatiedatum 27-6-2023 12:49
Share:
Profession gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close