Wat hebben we bereikt sinds de 1e dag van de Arbeid?

Waarom is deze dag ook al weer? En waarom op 1 mei?

De 1e dag van de Arbeid...

Historisch gezien nog heel recent werkten 'Arbeiders' meer dan 14 tot 16 uur per dag, 6 dagen lang. In een groot aantal landen is dat nog steeds het geval. En aan de andere kant van de Atlantische Oceaan hebben steeds meer mensen 2, soms wel 3 banen om hun leven op de rit te houden. Een trend die ook in Europa zijn herintrede doet. Voor velen binnen Europa nooit helemaal weg geweest... Pas in 1890 wordt de dag van de Arbeid ingevoerd. Op 1 mei omdat Socialisten en vakbonden gezamenlijk op 1 mei 1890 een staking hielden. 

Eerste signalen dat er iets moest gebeuren

Sinds de late middeleeuwen is er steeds meer werk aan de Nederlandse winkel. Tot de 19e eeuw was de groep 'Arbeiders' relatief klein met 20%. Bedrijven waren meestal klein. Tot ver in de 18e eeuw waren er met name kleine winkels, ambachtslieden en boeren. Vanaf midden 18e eeuw groeiden bedrijven sterk door de toenemende industrialisatie. Zonder dat er goede afspraken waren over arbeidstijden. Het was Phillips II van Frankrijk die zijn tijd al ver vooruit was door al in de 16e eeuw het aantal werkuren te beperken. 

Eigenbelang of  Arbeidersbelang?

Natuurlijk had het ook vaak te maken met eigen belang van de 1e industriëlen, dat ze de op enig moment de werktijden wilden beperken. Velen werden ziek als ze te lang werkten en moesten worden vervangen. Wel gold dat je alleen verdiende als je werkte. En dan nog meestal op basis van stukgoed. Als je emmertje gevuld was met kolen dan kreeg je daar een vergoeding voor. Toch was het mooie effect dat 'zijn' Arbeiders veel meer eigen tijd kregen. 

Een staaltje goed werkgeversschap!

Het was de filosoof Robert Owen die al in 1817 "Eight hours' labour, Eight hours' recreation, Eight hours' rest" invoerde. Hij runde een katoenfabriek met 2000 werknemers, waarvan 500 kind... Die werkten soms wel 16 uur per dag. Hij erkende als filosoof dat de werkomstandigheden invloed hadden op 'zijn' arbeiders. Een beetje een moraalridder was hij wel. Het ging hem eigenlijk in 1e instantie om fatsoenlijk gedrag. Heel duidelijk is wel dat lang niet al zijn 'werknemers' het juiste moraal van Owen erop na hielden. Eigenlijk een staaltje 'eigenbelang'. Wel toont Owen ook hoe sociaal hij is. Tijdens een 4 maanden durende Katoenstrijd tussen de Verenigde staten en Engeland betaald hij al 'zijn' arbeiders door.  

Amerika first...

Het waren de Amerikaanse vakbonden die ook echt gingen staken en een stakingskas hadden om stakende arbeiders tijdens de staakdag door te betalen. En wel op 1 mei 1890. In dit opzicht waren de vakbonden de huidige President ver voor met America first. En wel met een voorbeeld met veel impact. En het voor elkaar gekregen dat de 8 urige werkweek in een groot deel van de wereld al lange tijd min of meer de standaard is. Een werkweek in navolging van Phillips de 2e en Robert Owen. 

En nu?

Er zijn groepen die op 1 mei vrij willen. Begrijpelijk als je dat ziet vanuit respect en de waardering, dat ze het hele jaar werken. Wat mij betreft is deze dag een ode en inzet voor alle mensen, die meer dan 8 uur werken. Voor hen moeten wij nog steeds blijven strijden. Ook voor alle 'gewone' werknemers die formeel 8 uur per dag werken. Maar meestal veel meer (over)werken. Dan hebben we het nog niet eens over onze mobiele bereikbaarheid en 24 x 7 uur bereikbaar moeten zijn... 

Auteur Profession
Publicatiedatum 8-1-2020 8:34
Share:
Profession gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close